معاونت دانشجویی
 
EnAr
ردیف نام عنوان تحصیلات شماره تماس ایمیل شرح وظایف تصویر
1 حسن علیمردانی رئیس اداره تغذیه 076-33711086
2 عبدالجلیل دمی کاردان اداره تغذیه 076-33711086
3 حسین اسلامجو ناظر سلف سرویس 076-33711086