معاونت دانشجویی
 
EnAr ورود 0
ردیف نام عنوان تحصیلات شماره تماس ایمیل شرح وظایف تصویر
1 حسن علیمردانی رئیس اداره امور تغذیه کارشناس ارشد 076-33711086
2 عبدالجلیل دمی کاردان اداره تغذیه 076-33711086
3 حسین اسلامجو ناظر سلف سرویس 076-33711086