معاونت دانشجویی
 
EnAr ورود 0

 

ردیف نام و نام خانوادگی رشته تحصیلی مقطع نسبت ایثارگری سمت شماره تماس
1 زینب مریدی زبان و ادبیات فارسی دکتری فرزند شهید دبیر و عضو شورای مرکزی 09171601218
2 زینب سوری مشاوره و خانواده کارشناسی ارشد فرزند جانباز 40 درصد عضو شورای مرکزی  
3 مهدیه کرمی روانشناسی کارشناسی فرزند آزاده و جانباز 25 درصد عضو شورای مرکزی  
4 خدیجه زاهدی تربیت بدنی کارشناسی فرزند آزاده و جانباز 45 درصد عضو شورای مرکزی  
5 فاطمه بناوند مشاوره کارشناسی فرزند جانباز 25 درصد عضو شورای مرکزی  

 

1   0
بازدید امروز: 1    بازدید کل: 1839