معاونت دانشجویی
 
EnAr ورود 0
ردیف نام عنوان تحصیلات شماره تماس ایمیل شرح وظایف تصویر
1 سرکار خانم دکتر فاطمه گل‌علیزاده رئیس اداره رفاه و تسهیلات دانشجویی دکتری 07633711046
2 سرکار خانم عاطفه صلح جو کارشناس اداره رفاه کارشناسی 076-33711046 -جمع آوری وثبت اطلاعات دانشجویان جدیدالورود -پردا...