معاونت دانشجویی
 
EnAr
ردیف نام عنوان تحصیلات شماره تماس ایمیل شرح وظایف تصویر
1 طیبه زارعی کارشناس شورای موارد خاص و دبیر شورای انضباطی بدوی 076-33711043 وظایف کاری شورای انضباطی بدوی : -بررسی کلیه گزارش ...