معاونت دانشجویی
 
EnAr
ردیف نام عنوان تحصیلات شماره تماس ایمیل شرح وظایف تصویر
1 فرزانه عباس زاده کارشناس شورای موارد خاص و دبیر شورای انضباطی بدوی 076-33711002-11 وظایف کاری شورای انضباطی بدوی : -بررسی کلیه گزارش ...