معاونت دانشجویی
 
EnAr

مدیر دانشجویی

غریب آب رود
تحصیلات: ارشد حقوق
ایمیل: gh.abrud@gmil.com
تماس:
سوابق اجرایی

سوابق مدیریتی :

1- مسئول خوابگاه دانشجویی پردیس دانشگاه هرمزگان

2- رئیس اداره خوابگاه های دانشجویی دانشگاه هرمزگان

3- معاون مدیر امور دانشجویی دانشگاه هرمزگان

4- مشاور دفتر رئیس دانشگاه هرمزگان

5- مدیر امور دانشجویی دانشگاه هرمزگان

6- بازرس نظارت وارزیابی دانشگاه های پیام نور ، آزاد اسلامی وجامع علمی کاربردی

سوابق آموزشی :

تدریس درس قانون مدیریت خدمات کشوری

تدریس درس ساختار نظام ودولت جمهوری اسلامی ایران

تدریس درس حقوق اداری

تدریس درس قوانین ومقررات دیوان عدالت اداری

تدریس درس قوانین ومقررات قانون تخلفات اداری

تدریس درس آشنایی با ساختار اداری دستگاه محل خدمت

شرح وظایف

1-تهیه و تدوین برنامه های مختلف در زمینه امور دانشجویی.
2-اجرای سیاستها و خط مشی های تعیین شده در خصوص امور رفاهی و خوابگاههای دانشجویان.
3-تنظیم برنامه های لازم جهت برقراری ارتباط مناسب بین اساتید و دانشجویان.
4-برنامه ریزی جهت اسکان دانشجویان و تنظیم ضوابط آن و همچنین تأمین و اداره خوابگاههای دانشجویی و مراقب در مسائل انضباطی آنها.
5-نظارت بر انجام خدمات مربوط به ارائه کمکهای مالی و وامهای دانشجویی به دانشجویان واجد شرایط.
6-نظارت بر انجام امور مربوط به تسویه حساب وامهای صندوق رفاه دانشجویان.
7-نظارت و هماهنگی در کلیه امور دانشجویی دانشکده ها و گروههای آموزشی.
8-نظارت برحسن اداره سلف سرویس و خوابگاههای دانشجویی از لحاظ کیفیت و کمیت ، تغذیه و بهداشت محیط.
9-برنامه ریزی جهت به کارگیری دانشجویان در امور مختلف.
10-برنامه ریزی در جهت استفاده مطلوب از اوقات فراغت دانشجویان و سالم سازی جسم و روح آنها.
11-نظارت بر انجام امور مشاوره و ارائه راهنمائیهای لازم در زمینه های تحصیلی، شغلی و شخصی به دانشجویان.
12-انعکاس نظرات و پیشنهادات دانشجویان به مقامات مسئول دانشگاه.
13-بررسی نیازهای پرسنلی، تدارکاتی و تجهیزاتی واحدهای تابعه و انعکاس به مراجع ذی ربط دانشگاه و یا سایر مراجع.
14-انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق.