معاونت دانشجویی
 
EnAr

مدیر دانشجویی

غریب آب رود
تحصیلات: ارشد حقوق
ایمیل: gh.abrud@gmil.com
تماس:
سوابق اجرایی

سوابق مدیریتی :

1- مسئول خوابگاه دانشجویی پردیس دانشگاه هرمزگان

2- رئیس اداره خوابگاه های دانشجویی دانشگاه هرمزگان

3- معاون مدیر امور دانشجویی دانشگاه هرمزگان

4- مشاور دفتر رئیس دانشگاه هرمزگان

5- مدیر امور دانشجویی دانشگاه هرمزگان

6- بازرس نظارت وارزیابی دانشگاه های پیام نور ، آزاد اسلامی وجامع علمی کاربردی

سوابق آموزشی :

تدریس درس قانون مدیریت خدمات کشوری

تدریس درس ساختار نظام و دولت جمهوری اسلامی ایران

تدریس درس حقوق اداری

تدریس درس قوانین و مقررات دیوان عدالت اداری

تدریس درس قوانین و مقررات قانون تخلفات اداری

تدریس درس آشنایی با ساختار اداری دستگاه محل خدمت

شرح وظایف

1-تهیه و تدوین برنامه های مختلف در زمینه امور دانشجویی.
2-اجرای سیاستها و خط مشی های تعیین شده در خصوص امور رفاهی و خوابگاههای دانشجویان.
3-تنظیم برنامه های لازم جهت برقراری ارتباط مناسب بین اساتید و دانشجویان.
4-برنامه ریزی جهت اسکان دانشجویان و تنظیم ضوابط آن و همچنین تأمین و اداره خوابگاههای دانشجویی و مراقب در مسائل انضباطی آنها.
5-نظارت بر انجام خدمات مربوط به ارائه کمکهای مالی و وامهای دانشجویی به دانشجویان واجد شرایط.
6-نظارت بر انجام امور مربوط به تسویه حساب وامهای صندوق رفاه دانشجویان.
7-نظارت و هماهنگی در کلیه امور دانشجویی دانشکده ها و گروههای آموزشی.
8-نظارت برحسن اداره سلف سرویس و خوابگاههای دانشجویی از لحاظ کیفیت و کمیت ، تغذیه و بهداشت محیط.
9-برنامه ریزی جهت به کارگیری دانشجویان در امور مختلف.
10-برنامه ریزی در جهت استفاده مطلوب از اوقات فراغت دانشجویان و سالم سازی جسم و روح آنها.
11-نظارت بر انجام امور مشاوره و ارائه راهنمائیهای لازم در زمینه های تحصیلی، شغلی و شخصی به دانشجویان.
12-انعکاس نظرات و پیشنهادات دانشجویان به مقامات مسئول دانشگاه.
13-بررسی نیازهای پرسنلی، تدارکاتی و تجهیزاتی واحدهای تابعه و انعکاس به مراجع ذی ربط دانشگاه و یا سایر مراجع.
14-انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق.