معاونت دانشجویی
 
EnAr
ردیف نام عنوان تحصیلات شماره تماس ایمیل شرح وظایف تصویر
1 معصومه پایکار کارشناس 09179602822
2 احترام عیوضی کارشناس 076-33711010