معاونت دانشجویی
 
EnAr ورود 0

-جمع آوری وثبت اطلاعات دانشجویان جدیدالورود

 -پرداخت انواع وام‌های تحصیلی، مسکن، شهریه، ودیعه مسکن متأهلی، ضروری و…

– انعقاد قرارداد بیمه حوادث دانشجویی بایکي از شرکت‌هاي بيمه

– تسویه حساب دانش آموختگان درخصوص مسائل وام

– صدور دفترچه اقساط دانش آموختگان با هماهنگی صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم

– بایگانی، حفظ ونگهداری پرونده دانشجویان دانش آموخته

– تمدید دفترچه اقساط دانشجویان شاغل به تحصیل و ارسال آن به صندوق رفاه دانشجویان

– انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق

 

3   1
بازدید امروز: 7    بازدید کل: 1843