معاونت دانشجویی
 
EnAr ورود 0

- رئیس اداره خوابگاه ها:

1- اجرای دقیق قوانین و مقررات وآئین نامه های مربوط به اداره امور خوابگاهها.

2- نظارت و انجام امور مربوط به ثبت نام دانشجویان متقاضی خوابگاه.

3- انجام امور مربوط به پذیرش و اسکان دانشجویان خوابگاهی.

4- بررسی دقیق نیازها و پیش بینی لازم در مورد رفع کمبود های موجود در خوابگاه ها

5- بازدید از خوابگاههای دانشجویی

6- تهیه اطلاعات آماری ساکنین خوابگاهی و اعلام به صندوق رفاه.

7- نظارت کمی و کیفی امور جاری خوابگاه شامل خدمات ، تأسیسات و امور اداری پرسنل زیر مجموعه.

8- انجام امور مربوط به شورای صنفی خوابگاههای دانشجویی.

9- نظارت بر انجام امور تسویه حساب دانشجویان.

- کارشناس اداره خوابگاه برادران:

1- انجام امور مربوط به ثبت نام دانشجویان خوابگاهی

2- انجام امور مربوط به صدور مجوز اسکان دانشجویان در خوابگاه ها

3- انجام امور مربوط به صدور مجوز مهمان

4- انجام امور مربوط به ثبت فیش های واریزی خوابگاه ها

5- انجام امور مربوط به تسویه حساب دانشجویان

 -کارشناس اداره خوابگاه خواهران :

1- انجام امور مربوط به ثبت نام دانشجویان خوابگاهی

2- انجام امور مربوط به صدور مجوز اسکان دانشجویان در خوابگاه ها

3- انجام امور مربوط به صدور مجوز مهمان

4- انجام امور مربوط به ثبت فیش های واریزی خوابگاه ها

5- انجام امور مربوط به تسویه حساب دانشجویان

6- انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق.

- کار شناس اداره خوابگاه خواهران و حسابدار اداره خوابگاه ها:

1- انجام امور مربوط به تنخواه ماهانه امور دانشجویی.

2- انجام امور مربوط به پیش فاکتور های خرید لوازم ضروری ،تجهیزاتی و تأسیساتی خوابگاه ها.

3- انجام امور اسناد هزینه ها و تسویه حساب.

4- ثبت و تفکیک اسناد حسابداری.

5- بایگانی رسیدهای اسناد حسابداری.

6- انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق

7-انجام امور مربوط به مکاتبات معاونت و مدیریت دانشجویی

8- انجام امور مربوط به بروز رسانی گزارش عملکرد سالیانه حوزه معاونت دانشجویی

9- انجام امور مربوط به سامانه آموزش عالی

10- انجام امور مربوط به سامانه آموزش و ارزشیابی سالیانه کارکنان حوزه معاونت دانشجویی

11- انجام امور مربوط به حوزه معاونت دانشجویی در وب سایت دانشگاه

- کارپرداز امور دانشجویی:

1-استعلام بهای اجناس قبل از خرید و گرفتن پیش فاکتور.

2-گزینش و انتخاب کالاهای مرغوب و استاندارد.

3-فراهم نمودن و حمل اجناس خریداری شده وتحویل به انبار و اخذ رسید

4-تنظیم سند هزینه از اجناس خریداری شده برابر با فاکتور.

5-تسویه حساب تنخواه دریافتی در هر ماه.

6-انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق.

 -رئیس اداره رفاه دانشجویی:

1- نظارت بر انجام امور مربوط به ثبت نام وام های دانشجویی

2- نظارت بر انجام امور مربوط به صدور فیش شهریه خوابگاه

3- نظارت بر انجام امور مربوط به صدور دفترچه اقساط

4- نظارت بر انجام امور مربوط به تسویه حساب دانشجویان

5- نظارت بر انجام امور مربوط به وصول مطالبات حقوق صندوق رفاه

6- نظارت بر انجام امور مربوط به کار دانشجویی

7- نظارت بر انجام امور مربوط به بیمه حوادث دانشجویان

-کارشناس اداره رفاه:

1- انجام امور مربوط به وام های دانشجویی

2- انجام امور مربوط به تسویه حساب دانشجویان

3- انجام امور مربوط به تشکیل پرونده دانشجویان

4- انجام امور مربوط به صدور فیش تسهیلات دانشجویی

5- تنظیم و ارسال مکاتبات اداری

رئیس اداره تغذیه:

1-نظارت بر مفاد قرار دادپخت وتوزیع غذا

2-نظارت بر کیفیت مواد اولیه غذایی از نظر دارا بودن مجوزهای بهداشتی ،مارک ،تاریخ انقضا و......

3-نظارت بر کمیت وکیفیت غذای ارائه شده به دانشجویان ،اساتیدوکارکنان

4-نظارت بر عملکرد اتوماسیون تغذیه از نظر افزایش اعتبار ،رزروغذا،وآمارهای پخت بصورت مستقیم و غیر مستقیم از طریق اپراتور اداره تغذیه

5-ایجاد ارتباط با شورای صنفی دانشجویان واخذ نظرات آنها در مورد کمیت وکیفیت غذا های ارائه شده وتلاش درجهت ارتقاء بهبود خدمات تغذیه

6-برنامه ریزی و نظارت بر اجرای برنامه غذایی سلف سرویس

کاردان اداره تغذیه:

1-انجام کلیه خدمات اتوماسیون تغذیه مانند افزایش اعتبار ،رزروغذا،برنامه ریزی دستگاههای کارت خوان و....

2-اخذ آمار رزروغذا وپرینت اسامی رزروکنندگان غذا وارائه آنها به پیمانکار جهت پخت وتوزیع واعلام گزارش به رئیس اداره تغذیه

3-انجام وظایف رییس اداره تغذیه در صورت نبودن رییس اداره تغذیه

ناظر سلف سرویس:

1-اعلام گزارش به رئیس اداره تغذیه در صورت بروز هر گونه مشکل در اجرای مفاد قرار داد توسط پیمانکار

2- نظارت بر کیفیت مواد اولیه غذایی از نظر دارا بودن مجوزهای بهداشتی ،مارک و تاریخ انقضا

3- نظارت بر رعایت سرانه های غذا در پخت توسط پیمانکار ونظارت بر کمیت وکیفیت غذاهای توزیع شده به دانشجویان ،اساتید،کارکنان

4- نظارت برکلیه مراحل پخت ، توزیع و ارائه گزارش به رئیس اداره تغذیه

2   2
بازدید امروز: 1    بازدید کل: 5548