معاونت دانشجویی
 
EnAr ورود 0

اهداف تربیت بدنی:

ورزش و تربیت بدنی می تواند وسیله ایی در جهت رسیدن به ارزشهای اخلاقی و معنوی اسلامی و همچنین اثرات مطلوبی بر تحصیل ، کاروتلاش و ارتباط حسنه بین دانشجویان ، کارکنان و مدیران داشته باشد.

 شرح وظایف اداره تربیت بدنی:

 • توسعه ورزش دانشگاهی
 • پیش بینی ، تهیه و نظارت برامکانات و تجهیزات ورزشی مورد نیاز دانشجویان و کارکنان جهت تمرینات
 • ارزشیابی کار دانشجویان در امور ورزش
 • استفاده از نیروی مستعد دانشجویی بعنوان کاردربخش دانشجویی در برنامه ها و فعالیت های ورزشی
 • برقراری ارتباط ورزشی و آموزشی با باشگاهها و دانشگاههای  سطح استان
 • برگزاری کلاسهای داوری و مربیگری
 • اجرای مسابقات درون دانشگاهی ( هفته خوابگاهها – هفته تربیت بدنی – جشنواره های ورزشهای همگانی و درون دانشگاهی )
 • آماده سازی تیم های ورزشی دانشگاه جهت شرکت در مسابقات قهرمانی منطقه ایی و المپیاد دانشجویان سراسر کشور

 شرح وظایف کارشناسان:

 • اجرای فعالیت های فوق برنامه بمنظور ایجاد فضایی شاد و نشاط به دانشجویان
 • نظارت بر انجام فعالیت های مختلف ورزشی
 • نظارت بر کار دبیران و تعیین مربیان ورزشی
 • تشکیل جلسات انجمن های ورزشی
 • آماده سازی تیم های دانشگاه جهت شرکت در مسابقات منطقه ایی و المپیا ورزشی سراسر کشور
 • برنامه ریزی جهت برگزاری اردوهای تفریحی ورزشی برای دانشجویان دختر و پسر
 • برنامه ریزی و برگزاری مسابقات ورزشی برای هیات علمی و کارکنان دانشگاه و اعزام آنها
 • بازدید مستمر از محیط های ورزشی خوابگاهها
 • برنامه ریزی جهت تمرینات تیمهای ورزشی
 • ارتباط و هماهنگی با کارشناسان ورزشی دانشگاههای دیگر همچنین با اداره کل ورزش وجوانان استان
1   1
بازدید امروز: 8    بازدید کل: 5998