معاونت دانشجویی
 
EnAr

رزرو غذا در اتوماسیون تغذیه

رزرو غذا در اتوماسیون تغذیه

رزرو غذا:

بدینوسیله به اطلاع کلیه دانشجویان متقاضی استفاده از تغذیه دانشگاه می رساند می توانندنسبت به  رزرو  غذا  حداقل 48ساعت قبل  از  وعده  مورد نظر  از شنبه  لغایت  چهارشنبه هرهفته اقدام نمایند.

دانشجویان فارغ التحصیل:

بدینوسیله به اطلاع کلیه دانشجویانی که در شرف فارغ التحصیلی  می باشد می رساندجهت تسویه حساب با اداره تغذیه در صورت داشتن اعتبار منفی نسبت به واریز مبلغ بدهی بصورت اینترنتی  اقدام نمایند.

انجام واریزی های مالی تغذیه به صورت اینترنتی:

با توجه به شیوع ویروس کرونا  کلیه واریزی های مالی بابت تغذیه صرفا بصورت اینترنتی امکان پذیر خواهد بود.

غیر فعال بودن کارت های تغذیه قدیمی:

بدینوسیله به اطلاع کلیه دانشجویان ورودی 94 و قبل از آن می رساند باتوجه به غیر فعال بودن کارت های قدیمی از تاریخ 98/11/27 استفاده از تغذیه دانشگاه صرفاً با کارت دانشجویی جدید بار کد دار امکان پذیر می باشد.

0   0
بازدید امروز: 1    بازدید کل: 1241
captcha