معاونت دانشجویی
 
EnAr ورود 0

مرکز مشاوره،سلامت و سبک زندگی دانشگاه هرمزگان برگزار می کند.

برگزاری کارگاه های آموزشی در جهت کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی در دانشگاه هرمزگان

هر سه شنبه با کارگاه های آموزشی

ساختمان هنگام، معاونت دانشجویی، سالن کارگاه های آموزشی همیاران سلامت روان

کارگاه خانم دکتر فاطمه سبزواری  1403/01/28

کارگاه خانم دکتر فاطمه سبزواری 1403/02/05

کارگاه خانم فاطمه داه 4 و 18 اردیبهشت ماه

کارگاه آقای دکتر فرشاد 1403/02/12

کارگاه خانم دکتر مهرناز حقیقی1403/02/11

کارگاه آقای دکتر جاودان1403/02/2

کارگاه خانم عیوضی 1403/03/1

کارگاه اقای دکتر سلیمی 1403/03/05

0   0
بازدید امروز: 3    بازدید کل: 606
captcha