معاونت دانشجویی
 
EnAr ورود 0

قابل توجه کلیه دانشجویان ایرانی و غیر ایرانی

موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگزار می کند.

طرح پژوهش در خصوص سبک زندگی دانشجویان ایرانی و خارجی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور.

جهت تکمیل این پرسشنامه توسط دانشجویان ایرانی و غیر ایرانی به لینک زیر مراجعه شود.

https://survey.irphe.ac.ir/vote/Lifestyle

1   1
بازدید امروز: 2    بازدید کل: 552
captcha