معاونت دانشجویی
 
EnAr ورود 0

مسابقات دو و میدانی منطقه 8 دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی به میزبانی دانشگاه هرمزگان

مسابقات دو و میدانی منطقه 8 دانشگاهها و موسسات آموزش عالی از تاریخ 1402/12/15 الی 1402/12/18 در بخش خواهران و از تاریخ 1402/12/18 الی 1402/12/21 در بخش پسران به میزبانی دانشگاه هرمزگان برگزار گردید که در پایان مسابقات تیم دو و میدانی پسران به مقام قهرمانی و تیم دو و میدانی دختران به مقام نائب قهرمانی دست یافت.

 

  مجتبی انصاری در 110 متر با مانع :دوم، محمد حسین ترکی زاده در 5000متر:دوم،  احمد رضا صابریان درپرش ارتفاع:اول، محمد جواد جعفری و  اسماعیل رهروی در 400 متر سوم، احمدرضا صابریان در 200متر:سوم، رسول کهنسال در 200متر:دوم، علی اسدی در پرتاب وزنه:اول ، محمد جواد جداوی در پرتاب وزنه:سوم، محمد امین طاهری در 100متر:اول ، محمد حسین ترکی زاده در پرتاب نیزه:سوم ، اسماعیل رهروی در پرش طول:دوم،  رسول کهنسال در 800متر:سوم ، علی اسدی در پرتاب دیسک:دوم ، محمد جواد جعفری در 400 متر بامانع:مقام اول، محمد تاجور+محمد امین طاهری+محمد جواد جداوی+احمد رضا صابریان در 4*100 امدادی :مقام اول.... به مربیگری محمد رضا دهقانی و سرپرسی مجتبی مرادی ..... و همچنین در بخش بانوان هدیه همتی در پرش طول:مقام اول ، الهه اسلامی در پرتاب وزنه:مقام دوم، مریم رحیمی در 5000 متر :مقام دوم، صنم جلاله در 800 متر:مقام سوم، فاطمه خانی در 100 متر با مانع:مقام سوم ، افسانه مرادی در پرتاب نیزه:مقام اولف صدیقه رهبری در پرتاب نیزه:مقام سوم فهدیه همتی-افسانه مرادی-صنم جلاله-فاطمه خانی در دوی 4*100 امدادی:مقام سوم ، افسانه مرادی در پرتاب دیسک:مقام دوم، زهرا اسدی در 400 متر:سوم ،هدیه همتی در دوی 100 متر:دوم،  مربی:فهیمه بلوک سرپرست:طیبه زارعی

 

 

9   0
بازدید امروز: 5    بازدید کل: 439
captcha