معاونت دانشجویی
 
EnAr

افتتاح سیستم انتقال آب تصفیه در خوابگاه های دانشجویی دانشگاه توسط ریاست محترم دانشگاه جناب آقای دکتر صادقی

افتتاح سیستم انتقال آب تصفیه در خوابگاه های دانشجویی دانشگاه توسط ریاست محترم دانشگاه جناب آقای دکتر صادقی

افتتاح سیستم انتقال آب تصفیه و اجرای برنامه های متعدد فرهنگی به منظور ایجاد خوابگاه امید آفرین و شاداب با حضور ریاست محترم دانشگاه جناب آقای دکتر محمد صادقی
 در این مراسم دکتر محمد صادقی با اشاره به وضعیت خوابگاه ها در زمان تعطیلی کرونا ابراز خوشحالی نمود که با حرکت جهادی همکاران معاونت دانشجویی دانشگاه در نقطه ای قرار داریم که دانشجویان خوابگاه با دیدن تغییرات صورت کرفته شاهد تلاش ها و کارهای انجام شده در این مدت کوتاه هستند.

0   0
بازدید امروز: 1    بازدید کل: 202
captcha