معاونت دانشجویی
EnAr

روز پاسداشت زبان فارسی و بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی گرامی باد.

روز پاسداشت زبان فارسی و بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی گرامی باد.

به دانش فزای و به یزدان گرای

که او باد جان تو را رهنمای

0   0
بازدید امروز: 5    بازدید کل: 102
captcha