معاونت دانشجویی
 
EnAr ورود 0

بازه زمانی حرکت سرویس حمل و نقل درون دانشگاهی

بازه زمانی حرکت سرویس حمل و نقل درون دانشگاهی

 بازه زمانی حرکت سرویس حمل و نقل درون دانشگاهی

سرویس بازه زمانی
اول 7:40 الی 8:10
دوم 9:40 الی 10:10
سوم 11:45 الی 13:00
چهارم 13:45 الی 14:00
پنجم 15:40 الی 16:10
ششم 17:40 الی 18:00
2   2
بازدید امروز: 1    بازدید کل: 3446
captcha