دانشکده علوم پایه
 
EnAr ورود 0
دانشکده علوم پایهفروشگاهفروشگاهانتشارات دانشگاهعلوم اجتماعی و رفتاری ترجمه برای کودکان

ترجمه برای کودکان


مشخصات 0 نظرات 0   0
ویژگی‌های محصول
نام کتاب: ترجمه برای کودکانموضوع: ادبیات برای کودکان و نوجوانان - ترجمه‌ها

در این کتاب موضوع اساسی حول این محور می‌چرخد که به‌رغم تشابهاتی که میان ترجمه در موقعیتی خاص و برای خوانندگان وجود دارد موقعیت محاوره‌ای ترجمه برای کودکان با ترجمه برای بزرگ‌سالان تفاوت شایانی دارد. در این کتاب موضوع و طرح کلی موقعیت ترجمه برای کودکان، مطرح و عمل خواندن به عنوان یکی از موضوعات اساسی در ترجمه، بررسی می‌شود. در ادامه درباره قدرت نویسنده مباحثی ارائه می‌شود تا موقعیت و جایگاه کودک در سلسله‌مراتب تصمیم‌گیری نشان داده شود. در پایان نیز نمونه‌هایی از ترجمه ادبیات کودکان و ترجمه برای کودکان، ارائه می‌شود.

مشخصات

نام کتابترجمه برای کودکانناشردانشگاه هرمزگانمؤلف/مولفینمحمد عباس نژاد، مینا زندرحیمیچاپمارالنوبت چاپاول 1397شمارگان500 نسخهقیمت1,400,000 ریالشابک 13 رقمی978-600-7279-43-4