دانشکده علوم پایه
 
EnAr ورود 0

آزمایشگاه ها:

  • کارگاه زمین شناسی جهت تهیه مقاطع نازک و صیقلی و گوهرتراشی
  • آزمایشگاه نقشه برداری دارای 1 دستگاه تئودولیت دیجیتال و 2 دستگاه تئودولیت معمولی
  • آزمایشگاه های کانی شناسی، سنگ شناسی آذرین و سنگ شناسی رسوبی که در مجموع دارای 8 میکروسکپ پلاریزان هستند
  • آزمایشگاه رسوب شناسی، دارای امکانات رسوب شناسی مانند الک ها و شیکر
  • آزمایشگاه فتوژئولوژی، دارای 8 دستگاه استریوسکپ جهت مطالعه عکس های هوایی
  • آزمایشگاه دیرینه شناسی، دارای 5 دستگاه بینوکولر جهت جدایش میکروفسیل ها

امکانات:

  • موزه زمین شناسی، دارای نمونه های جالبی و دیدنی از بلورها و کانی ها
1   1
بازدید امروز: 9    بازدید کل: 2393