دانشکده علوم پایه
 
EnAr
  • کارشناسی فیزیک.
  • کارشناسی ارشد فیزیک (اپتیک و لیزر)
  • کارشناسی ارشد ژئوفیزیک (زلزله شناسی)
  • کارشناسی ارشد ژئوفیزیک (ژئومغناطیس)
1   0
بازدید امروز: 2    بازدید کل: 1368