دانشکده علوم پایه
 
EnAr ورود 0

فعالیت های پژوهشی  گروه به دو شاخه اصلی  ژئو فیزیک و فیزیک تقسیم می شود.  هیات علمی های که دارای تخصص ژئو فیزیک هستند در دو زیر شاخه زلزله شناسی و ژئو مغناطیس طرح های پژوهشی و مقالات  علمی پژوهشی و مقالات چاپ شده در مجلات بین المللی دارند و در شاخه فیزیک نیز همکاران در چند زمینه ذرات بنیادی، اتمی–مولکولی، فیزیک ماده چگال، اپتیک کوانتومی، محاسبات کوانتومی مقالات متعدد بین المللی و علمی–پژوهشی به چاپ رسانده اند. همچنین طرح های پژوهشی کلان ملی با وزارت دفاع، استانداری و سازمان های دیگر در این زمینه ها به انجام رسیده و یا در حال انجام می باشد.

2   1
بازدید امروز: 5    بازدید کل: 4748