دانشکده علوم پایه
 
EnAr
  • آزمایشگاه فیزیک پایه یک (مکانیک)

  • آزمایشگاه فیزیک پایه دو (الکتریسته و مغناطیس)
  • آزمایشگاه فیزیک پایه سه
  • آزمایشگاه فیزیک پایه چهار
  • آزمایشگاه اپتیک

0   0
بازدید امروز: 1    بازدید کل: 675