دانشکده علوم پایه
 
EnAr ورود 0

همکاری بین المللی

  • در زمینه مدل های خطی تعمیم یافته
  • در زمینه ترتیب تصادفی چند متغیره و کاربرد آن، مطالعات قابلیت اطمینان و مطالعات سفارش
1   1
بازدید امروز: 9    بازدید کل: 2394