دانشکده علوم پایه
 
EnAr
ردیف نام عنوان تحصیلات شماره تماس ایمیل شرح وظایف تصویر
1 دکتر غلامرضا قدمی مدیر گروه زمین شناسی