دانشکده علوم پایه
 
EnAr ورود 0

کارشناس آزمایشگاه زمین شناسی

شازدی صفری
تحصیلات: کارشناسی ارشد زمین شناسی گرایش تکتونیک
ایمیل:
تماس: 09903574586
سوابق اجرایی

از سال 1387 تاکنون

شرح وظایف