دانشکده علوم پایه
 
EnAr
ردیف نام عنوان تحصیلات شماره تماس ایمیل شرح وظایف تصویر
1 مریم میرزاده کارشناس آزمایشگاه شیمی فوق لیسانس
2 ناصر کوسج کارشناس آزمایشگاه شیمی دکتری تولید و بهره برداری آبزیان