دانشکده علوم پایه
 
EnAr ورود 0
ردیف نام عنوان تحصیلات شماره تماس ایمیل شرح وظایف تصویر
1 رویا رضوانی زاده کارشناس آزمایشگاه فیزیک 1 دکتری
2 مریم جمشیدی کارشناس آزمایشگاه فیزیک 2 دکتری