دانشکده علوم پایه
 
EnAr ورود 0

گروه شیمی دارای یک فضای آزمایشگاهی جهت آزمایشگاه‌های آموزشی و دو فضای آزمایشگاهی جهت آزمایشگاه‌های تحقیقاتی می‌باشد که در این آزمایشگاه جهت آموزش و انجام تحقیقات امکانات زیر موجود می‌باشد:

 

  • آزمایشگاه شیمی آلی:

 

 

  • آزمایشگاه شیمی تجزیه:

 

 

  • آزمایشگاه شیمی عمومی:

 

  • دستگاه اتولب جهت تحقیقات الکتروشیمیایی
  • اسپکتروفوتومتر UV-Vis:

  • آون
  • روتاری:

  • میکروسانتریفیوژ دوربالا:

  • هدایت‌سنج:

  • pH متر
3   1
بازدید امروز: 8    بازدید کل: 4621