دانشکده علوم پایه
 
EnAr ورود 0
University of Hormozgan
25 فروردین 1403

هشتمین کنفرانس ملی نوآوری و فناوری علوم زیستی و شیمی ایران، 30 تیر ماه 1403

25 فروردین 1403

هشتمین کنفرانس بین المللی توسعه فناوری مهندسی مواد، معدن و زمین شناسی، 31 تیر ماه 1403

12 دی 1402

انتصاب جناب آقای دکتر سیدمصطفی حسینی به عنوان مدیر گروه جدید شیمی

انتصاب آقای دکتر سیدمصطفی حسینی به عنوان مدیر گروه جدید شیمی

20 آذر 1402

انتخاب جناب آقای دکتر فخرالدین محمدی به عنوان پژوهشگر برتر

20 آذر 1402

انتخاب جناب آقای دکتر سید مصطفی حسینی به عنوان سرآمد پژوهشی

01 آبان 1402

اطلاعیه جهت ارتباط با مدیران گروه های دانشکده علوم پایه

جهت ارتباط با مدیران گروه های دانشکده علوم پایه

24 مهر 1402

انتخاب پژوهشگر برجسته جوان (جایزه ابوریحان)

آیین نامه انتخاب پژوهشگر برجسته جوان (جایزه ابوریحان)

23 اردیبهشت 1402

زلزله خیزی استان هرمزگان و چگونگی مقابله با خطرات آن

سخنرانی علمی آقای دکتر عباس غلامزاده در خصوص زلزله خیزی استان هرمزگان و چگونگی مقابله با خ...

0

کارشناسان دانشکده

0

هیات علمی

0

هیات علمی بازنشسته

0

دانشجویان کارشناسی

0

دانشجویان تحصیلات تکمیلی

0

آزمایشگاه ها

0

تعداد کتاب چاپ شده

0

مقالات

0

طرح پژوهشی

0

اختراعات

0

بلوک و سختمان

0

کارگاه و موزه