دانشکده علوم پایه
 
EnAr

کسب رتبه ی سوم طرح کمند توسط دانشجویان کارشناسی ارشد شیمی تجزیه دانشکده علوم پایه

کسب رتبه ی سوم طرح کمند توسط دانشجویان کارشناسی ارشد شیمی تجزیه دانشکده علوم پایه با همراهی استاد رهنما سرکار خانم دکتر فائزه ثمری تحت عنوان : ((تبدیل مواد طبیعی و زائد به نانوجاذبهای مغناطیسی و ارزشمند و کاربرد آنها در تصفیه آب و فاضالب جهت حذف آلاینده های آلی و معدنی))

کسب رتبه ی سوم طرح کمند توسط دانشجویان کارشناسی ارشد شیمی تجزیه دانشکده علوم پایه ( دانشجویان : مینا آمای ، بتول واحدی سرریگانی ، مهدیه خیری و آرزو رندیده ) با همراهی استاد رهنما سرکار خانم دکتر فائزه ثمری تحت عنوان : ((تبدیل مواد طبیعی و زائد به نانوجاذبهای مغناطیسی و ارزشمند و کاربرد آنها در تصفیه آب و فاضالب جهت حذف آلاینده های آلی و معدنی))

 

 

4   0
بازدید امروز: 6    بازدید کل: 1267
captcha