دانشکده علوم پایه
 
EnAr ورود 0
University of Hormozgan
12 دی 1402

انتصاب جناب آقای دکتر سیدمصطفی حسینی به عنوان مدیر گروه جدید شیمی

انتصاب آقای دکتر سیدمصطفی حسینی به عنوان مدیر گروه جدید شیمی

20 آذر 1402

انتخاب جناب آقای دکتر فخرالدین محمدی به عنوان پژوهشگر برتر

20 آذر 1402

انتخاب جناب آقای دکتر سید مصطفی حسینی به عنوان سرآمد پژوهشی

01 آبان 1402

اطلاعیه جهت ارتباط با مدیران گروه های دانشکده علوم پایه

جهت ارتباط با مدیران گروه های دانشکده علوم پایه

24 مهر 1402

انتخاب پژوهشگر برجسته جوان (جایزه ابوریحان)

آیین نامه انتخاب پژوهشگر برجسته جوان (جایزه ابوریحان)

24 مهر 1402

ترجمه کتاب:طراحی مدل مخازن هیدروکربوری: توسط آقایان دکتر پیمان رضائی و دکتر مصطفی سبوحی

ترجمه کتاب :طراحی مدل مخازن هیدروکربوری: توسط آقایان دکتر پیمان رضائی و دکتر مصطفی سبوحی

23 مهر 1402

هفتمین کنفرانس بین المللی مطالعات میان رشته ای در نانو فناوری

هفتمین کنفرانس بین المللی مطالعات میان رشته ای در نانو فناوری، 15 اسفند ماه 1402

03 مهر 1402

اولین کنفرانس ژئوفیزیک کاربردی در معادن، 1 اسفند ماه 1402

اولین کنفرانس ژئوفیزیک کاربردی در معادن

0

کارشناسان دانشکده

0

هیات علمی

0

هیات علمی بازنشسته

0

دانشجویان کارشناسی

0

دانشجویان تحصیلات تکمیلی

0

آزمایشگاه ها

0

تعداد کتاب چاپ شده

0

مقالات

0

طرح پژوهشی

0

اختراعات

0

بلوک و سختمان

0

کارگاه و موزه