دانشکده علوم و فنون دریایی
 
EnAr
University of Hormozgan
اطلاعیه حذف اضطراری و حذف ترم آشنایی با مرکز رشد واحد های فناور دانشگاه هرمزگان برگزاری نمایشگاه کتاب به مدت یک هفته ( از 23 آبان ماه الی 30 آبان ) اطلاعیه انتخاب واحد مرحله اول ( ثبت نام مقدماتی ) برگزاری ارزیابی جامع گروه شیلات سه شنبه 8 آذر ماه 1401 فرم درخواست و تعهد استفاده از آزمایشگاه های دانشکده برنامه حرکت سرویس های ایاب و ذهاب دانشجویان دانشگاه هرمزگان در سال تحصیلی 1401 اعلام زمان برگزاری تور بازدید از کتابخانه و مرکز اطلاع رسانی دانشگاه فرمت اطلاعیه دفاع برگزاری امتحانات معرفی به استاد دانشکده به صورت هماهنگ در هجدهم مهر ماه اطلاعیه مختص پذیرفته شدگان دانشگاه هرمزگان اعلام تاریخ های برگزاری آزمون بسندگی دانشجویان دکتری تا پایان فصل پاییز تقویم آموزشی سال تحصیلی1402-1401 ( نیمسال اول ) اطلاعیه در مورد لزوم ارائه یک مقاله معتبر مستخرح از فعالیتهای دوره فرصت تحقیقاتی معرفی کتاب مقدمه ای بر زیست فناوری کاربرد در علم فناوری پزشکی
0

مجله بوم شناسی آبزیان

0

تعداد اعضاء هیات علمی

0

تعداد آزمایشگاه

0

تعداد دانشجویان در حال تحصیل

0

تعداد کارشناسان دانشکده

0

تعداد کتب چاپ شده

0

تعداد اختراعات

0

کلاس درس