دانشکده علوم و فنون دریایی
 
EnAr
University of Hormozgan
اطلاعیه حذف اضطراری و حذف ترم برگزاری آزمون معرفی به استاد به صورت هماهنگ برگزاری آزمون جامع گروه شیلات هفتم خرداد ماه هراز و چهارصد و دو اطلاعیه انتخاب واحد مرحله اول (ثبت نام مقدماتی ) قابل توجه دانشجویان ورودی 1401 برگزاری دوره های توانمند سازی برای اساتید و دانشجویان راهنمای انجام برخی امور آموزشی ( قابل توجه دانشجویان ) تغییر برنامه درس تاریخ تحلیلی گروه 2 ،4 ، 6 و 12 اطلاعیه حذف و اضافه برنامه زمانبندی ارائه دروس دکتری - گروه شیلات برنامه زمانبندی ارائه دروس کارشناسی ارشد گروه شیلات ( نیمسال دوم 1401) برنامه ترمیک دانشجویان کارشناسی شیلات ساعات و مسیرهای حرکت سرویس های دانشجویی مابین دو ترم (1401/10/27 لغایت 1401/11/07) تقویم آموزشی نیمسال دوم 1402-1401 اطلاعیه بورس تحصیلی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری انتصاب آقای دکتر احمد همایی به سمت رییس دانشکده علوم و فنون دریایی آیین نامه و اطلاعیه های امتحانات پایان ترم نیمسال اول 1401 آخرین مهلت ثبت نمرات غیر حضوری آشنایی با مرکز رشد واحد های فناور دانشگاه هرمزگان برگزاری ارزیابی جامع گروه شیلات سه شنبه 8 آذر ماه 1401 فرم درخواست و تعهد استفاده از آزمایشگاه های دانشکده
0

مجله بوم شناسی آبزیان

0

تعداد اعضاء هیات علمی

0

تعداد آزمایشگاه

0

تعداد دانشجویان در حال تحصیل

0

تعداد کارشناسان دانشکده

0

تعداد کتب چاپ شده

0

تعداد اختراعات

0

کلاس درس