دانشکده علوم و فنون دریایی
 
EnAr
ردیف نام عنوان تحصیلات شماره تماس ایمیل شرح وظایف تصویر
1 مهرنوش میرزاده رییس اداره آموزش فوق لیسانس منابع طبیعی 076-33711025 داخلی 13 mehrnoosh_mirzadeh@yahoo.com نظارت بر فعالیتهای آموزشی سه گروه زیست شناسی دریا ...
2 اصغر نوری نسب بندری کارشناس مسئول آموزشی مقطع تحصیلات تکمیلی لیسانس مهندسی شیلات -تکثیر و پرورش آبزیان 076-33711025 داخلی 14 asgharnoorinasab@yahoo.com ثبت دروس مقطع تحصیلات تکمیلی انجام روند انتخاب وا...
3 محسن سالاری کارشناس آموزشی مقطع کارشناسی لیسانس مهندسی شیلات - بهداشت و بیماری های آبزیان 076-33711025داخلی 15 mohsensalari@gmail.com
4 مرتضی قلندری هرمزی کارشناس پشتیبانی دانشکده فوق لیسانس تکثیر و پرورش آبزیان 076-33711025 داخلی 15
5 محمد اسدی کارشناس آزمایشگاه دکتری شیلات - تولید و بهره برداری آبزیان 076-33711025-داخلی 20
6 فوزیه شجاعی سردره کارشناس آزمایشگاه دکتری زیست شناسی دریا- جانوران دریا 076-33711025-داخلی 21
7 صدرا درویش نژاد کارشناس مرکز تحقیق و توسعه آبزیان کارشناسی ارشد- زیست شناسی دریا-بوم شناسی 076-33711025داخلی 20
8 زینب صادقی کارشنای موزه آبزیان در حال تحصیل