دانشکده علوم و فنون دریایی
 
EnAr
  • توصیف تنوع زیستی دریایی در خلیج فارس و خلیج عمان
  • یافتن گونه‌های جدید
  • کشف جنبه‌های جدید زیست‌شناسی گونه‌های جدید
  • آشکارسازی بوم شناسی گونه های جدید
  • شناسایی محصولات زیستی ارزشمند دریایی
1   1
بازدید امروز: 8    بازدید کل: 3923