دانشکده علوم و فنون دریایی
 
EnAr

اعضای هیأت علمی این گروه در دو زیرمجموعه اصلی علوم جوی و علم اقیانوس شناسی فیزیکی فعالیت می کنند. در بخش اتمسفر، تمرکز اصلی بر موضوعاتی مانند آلودگی های زیست محیطی از جمله ذرات معلق در هوا و دی اکسید کربن موجود در هوا و راه حل هایی برای حل این گونه آلودگی ها است. در بخش اقیانوس شناسی، تمرکز اصلی بر روی هیدرودینامیک منطقه ساحلی، و نحوه تعامل آنها با فعالیت های انسانی است. ژئومورفولوژی منطقه ساحلی نیز در این گروه بررسی می شود.

1   3
بازدید امروز: 5    بازدید کل: 4875