دانشکده علوم و فنون دریایی
 
EnAr

دانشکده علوم و فنون دریایی

معرفی

باتوجه به موقعیت جغرافیایی دانشگاه هرمزگان و پتانسیل های منطقه از جمله تنوع زیستی جانوری و گیاهی خلیج فارس و دریای عمان، ظرفیت بالای ذخایر شیلاتی و ضرورت مطالعه شرایط فیزیکی و هواشناسی دریایی به منظور شناخت منطقه و استفاده از آن در زمینه مطالعات کولوژیکی، دانشگاه هرمزگان بر آن شد تا دانشکده ای مستقل و توانمند در این زمینه راه اندازی نماید. در این راستا در سال 1389 دانشکده علوم و فنون دریایی با سه گروه آموزشی زیست شناسی دریا، شیلات و علوم غیرزیستی جوی و اقیانوسی راه اندازی گردید. این دانشکده در برنامه های آینده خود راه اندازی گروه های آموزشی محیط زیست دریا و مهندسی سواحل را در دست اقدام دارد.
picture
picture picture
picture
دانشکده علوم و فنون دارای 24 عضو علمی است که از این تعداد 2 نفر استاد تمام، 8 دانشیار و 14 استادیار هستند. با بیش از 11 سال توسعه، دانشکده علوم و فنون دریایی باقرارگرفتن درمحیطی دقیق فرصت های منحصر به فردی را برای آموزش و تحقیق ارائه می دهد. ماموریت دانشکده خدمت به جامعه با معرفی متخصصان دریایی تحصیل کرده، با انگیزه و خلاق است. علاوه بر این، نتایج تحقیقات دانشکده در بسیاری از جنبه‌ها از جمله حفاظت از محیط زیست و صنایع، برای جامعه مفید خواهد بود.

امکانات آموزشی

این دانشکده دارای 5 آزمایشگاه و یک سالن کنفرانس به شرح زیر می باشد
آزمایشگاه زیست فناوری دریا
 • picture
 • picture
 • picture
 • picture
 • picture
 • picture
آزمایشگاه جانورشناسی و فیزیولوژی آبزیان
 • picture
 • picture
 • picture
 • picture
 • picture
 • picture
آزمایشگاه ماهی شناسی و تشریح آبزیان
 • picture
 • picture
 • picture
 • picture
 • picture
 • picture
آزمایشگاه بوم شناسی آبزیان
picture
picture picture
picture
آزمایشگاه شبیه سازی عددی و علوم جوی و اقیانوسی
picture picture
سوله آبزیان
 • picture
 • picture
 • picture
 • picture
 • picture
 • picture

گروه های آموزشی

گروه زیست شناسی دریا
گر وه زیست شناسی در یا داری 4 آزمایشگاه به شرح زیر می باشد : 1- آزمایشگاه فیزیولوژی جانوران دریایی 2- آزمایشگاه بیوتکنولوژی دریا 3- اتاق میکروسکوپ 4- آزمایشگاه کارشناسی
گروه شیلات
شیلات و آبزی پروری از دیر باز یکی از حوزه های تخصصی دانشگاه هرمزگان بوده است. گروه شیلات یک گروه جامع و پویا است و به دانشجویان مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری آموزش می دهد و متخصصانی در زمینه شیلات و آبزی پروری و محیط زیست تربیت می کند.اعضای هیات علمی این بخش مجموعه ای از تخصصها، مهارتها، از جمله مدیریت شیلات- اکولوژی و زیست شناسی آبزیان- آبزی پروری و فیزیولوزی حفاظت و محیط زیست را دارا می باشند.آنها همچنین پروژه های تحقیقاتی برجسته منطقه ای - ملی و بین المللی در زمینه پرورش ماهی و بی مهرگان و ارزیابی زیستگاه ها و ذخائر ماهی و صدف و .... انجام می دهند. گروه شیلات دارای دو آزمایشگاه می باشد : 1- آزمایشگاه فیزیولوژی و تشریح ماهی 2- آزمایشگاه بوم شناسی آیزیان
گروه علوم غیر زیستی دریایی و اقیانوسی
گروه علوم غیر زیستی جوی و اقیانوسی وظیفه تعلیم و تربیت دانشجو و متخصص در کلیه مقاطع تحصیلی دانشگاهی حوزه علوم دریایی و علوم جوی را بر عهده دارد. اعضای هیات علمی گروه علوم علوم غیر زیستی در دو زیر مجموعه اصلی علوم جوی و علم اقیانوس شناسی فیزیکی فعالیت می کند. این گروه به عنوان زیر مجموعه ای از دانشکده علوم و فنون دریایی دانشگاه هرمزگان و نظر به ترکیب متخصص نیروهای انسانی آن پتانسیل بالایی در انجام تحقیقات و پروژه های میدانی, عددی،امکان سنجی و ارائه خدمات مشاوره ای تخصصی علوم دریایی جوی و بین رشته ای مرتبط با همکاری سایر متخصصین در مجاورت خلیج فارس را دارد.

آموزشی

این دانشکده دارای بیش از 544 دانشجو به تفکیک 320 دانشجوی کارشناسی، 147 کارشناسی ارشد و 77 نفر دانشجوی دکتری دارد.

3   2
بازدید امروز: 3    بازدید کل: 4509