دانشکده علوم و فنون دریایی
 
EnAr
 • آزمایشگاه فیزیولوژی و تشریح ماهی: این آزمایشگاه دارای تجهیزات؛
  • دستگاه­ای بافت شناسی( شامل؛ میکروتوم، دستگاه پاساژ بافت (تیشو پروسسور) حمام بافت، هات پلت، دستگاه پارافین دیسپنسر) 
  • بن ماری جوش و سرولوژی
  • دستگاه تقطیر در خلاء
  • استریو میکروسکوپ دوربین دار
  • انواع میکروسکوپ نوری
  • دستگاه فور (آون)
  • هود شیمیایی
 • آزمایشگاه بوم شناسی آبزیان: این آزمایشگاه دارای تجهیزات؛
  • کوره آزمایشگاهی
  • شیکر ارلن بالن
  • اسپکتروفتومتر دابل بیم UV/Vis
  • میکروسکوپ نوری اینورت
  • میکروسکوپ و استریو میکروسکوپ نوری
  • هود لامینار و قفسه های کشت میکروجلبک و کشت زئو پلانکتون
 • اتاق میکروسکوپ: این آزمایشگاه دارای تجهیزات؛
 • میکروسکوپ نوری مجهز به دوربین عکس­برداری
 • میکروسکوپ نوی فلورسنت مجهز به دوربین عکس­برداری

 

1   1
بازدید امروز: 10    بازدید کل: 4579