دانشکده علوم و فنون دریایی
 
EnAr

این گروه به‌عنوان زیر مجموعه‌ای از دانشکده علوم و فنون دریایی دانشگاه هرمزگان و نظر به ترکیب تخصص‌های نیروی انسانی آن، پتانسیل بالایی در انجام تحقیقات و پروژه‌های میدانی، عددی، امکان‌سنجی و ارائه خدمات مشاوره‌ای تخصصی علوم دریایی، جوی و بین رشته‌ای مرتبط با همکاری سایر متخصصین در مجاورت خلیج فارس را دارد.

1   1
بازدید امروز: 6    بازدید کل: 4330