دانشکده علوم و فنون دریایی
 
EnAr

متخصصین گروه زیست شناسی دریا، مطالعات متنوعی از جمله زیست شناسی و بوم شناسی موجودات دریایی، زیست شناسی تولیدمثل آبزیان دریایی، سیستماتیک و طبقه بندی، فیلوجغرافیا و ژنتیک جمعیت جانوران دریایی، پایش و سنجش آلاینده های دریایی، بیوتکنولوژی دریا، فیکولوژی دریا، میکروبیولوژی دریا و فناوری آنزیم های دریایی را دنبال می کنند. توصیف تنوع زیستی دریایی در خلیج فارس و خلیج عمان، یافتن گونه‌های جدید، کشف جنبه‌های جدید زیست‌شناسی و اکولوژی آن‌ها و همچنین جداسازی، شناسایی و تولید محصولات زیستی ارزشمند دریایی، یافتن روشهای نوین حذف آلاینده های زیست محیطی،  بخشی از دستاوردهای علمی همکاران ما است. همچنین ما قصد داریم تا علاوه بر ادامه تحقیقات خود در زمینه های تنوع زیستی، زیست شناسی، بوم شناسی و بیوتکنولوژی موجودات و گیاهان دریایی، مسیر خود را به سمت زیست شناسی کاربردی دریایی و بیوتکنولوژی دریایی متمرکز کنیم تا بتوانیم به خودکفایی کشور در این حوزه ها کمک نماییم.

2   1
بازدید امروز: 6    بازدید کل: 4685