دانشکده علوم و فنون دریایی
 
EnAr

گروه زیست شناسی دریا دارای چهارآزمایشگاه به شرح زیر می باشد:

 • آزمایشگاه فیزیولوژی جانوران دریایی: این آزمایشگاه دارای تجهیزات ؛
  • هود لامینار
  • ترازو
  • PH متر
  • بن ماری
  • انکوباتور
  • سانتریفیوژ
  • میکروتیوب
  • سونیکاتور،
  • آون
  • هود شیمیایی
  • میکروسکوپ 
 • آزمایشگاه بیوتکنولوژی دریا: این آزمایشگاه دارای تجهیزات ؛
  • اتوکلاو
  • سانتریفیوژ یخچال دار
  • سانتریفیوژ معمولی
  • اسپکتروفتومتر
  • ترازو
  • هودلامینار 
 • اتاق میکروسکوپ:
  • این آزمایشگاه دارای تجهیزات؛
  • - میکروسکوپ نوری مجهز به دوربین عکس­برداری
  • میکروسکوپ نوی فلورسنت مجهز به دوربین عکس­برداری 
 • آزمایشگاه کارشناسی: دارای تجهیزاتی از قبیل ؛
  • میکروسکوپ
  • استریو
  • لوازم و تجهیزات تشریح جانوران و گیاهان
  • ویدئو پروکتور

 

3   1
بازدید امروز: 4    بازدید کل: 4663