دانشکده علوم و فنون دریایی
 
EnAr

اطلاعیه

اطلاعیه غیبت دانشجو در جلسات درس

حضور دانشجو در تمام جلسات درس الزامی است. - اگر دانشجو در درسی بیش از 3/16 جلسات آن درس غیبت کند، چنانچه غیبت دانشجو غیر موجه باشد، نمره آن درس صفر می شود، و در صورت موجه بودن، آن درس حذف می گردد. در هر دو وضعیت (غیبت غیر مجاز موجه و غیر موجه در هر درس ) دانشجو مجاز به شرکت در امتحان پایان نیمسال درس مذکور نخواهد بود.

1   0
بازدید امروز: 3    بازدید کل: 472
captcha