ریاست
 
EnAr

با پیگیری واحد امور رفاهی دانشگاه به صورت شرایط زیر تفاهم نامه هایی جهت تسریع و تسهیل در خرید اقلام مورد نیاز برای همکاران محترم منعقد گردیده است :

با پیگیری واحد امور رفاهی دانشگاه به صورت شرایط زیر تفاهم نامه هایی جهت تسریع و تسهیل در خرید اقلام مورد نیاز برای همکاران محترم منعقد گردیده است :

با پیگیری  واحد امور رفاهی دانشگاه به صورت شرایط زیر تفاهم نامه هایی جهت تسریع و تسهیل در خرید اقلام مورد نیاز برای همکاران محترم منعقد گردیده است :

2   2
بازدید امروز: 1    بازدید کل: 3606
captcha