ریاست
 
EnAr

رئیس اداره روابط عمومی

مهدی عباسی فرد
تحصیلات: کارشناسی ارشد
ایمیل: hormozgan@hormozgan.ac.ir
تماس: 07633711015
سوابق اجرایی

رئیس اداره روابط عمومی

شرح وظایف

الف ( درون سازماني شامل )
- ساماندهي روابط بين دانشکده ها و واحدهاي زير مجموعه دانشگاه.
- تهيه آرشيو تصويري ازوقايع وروند پيشرفت دانشگاه.
- همکاري جهت برگزاري سمينارهاي علمي و هدايت فعاليتهاي بخشهاي مختلف دانشگاه در اين ارتباط.
- ارائه تاريخچه مختصري از دانشگاه و ثبت وقايع مهم در روند روبه پيشرفت آن.
- تهيه تصاوير اعم از عکس و فيلم از مراسم، کنفرانسها، تجمعات و تحولات دانشگاه و حفظ آنها.
- تهيه گزارش تصويري از روند فعاليتهاي عمراني.
ب( برون سازماني شامل )
- معرفي دانشگاه به دانشگاهها، موسسات مختلف علمي-پژوهشي و مراکز تحقيقاتي و صنعتي از طريق انتشار کتب و بروشورهاي تبليغاتي.
- برقراري ارتباط با صدا و سيما و رسانه هاي ملي و محلي جهت انعکاس اخبار و رويدادهاي دانشگاه
- انتشار نشريه خبري دانشگاه.
روابط عمومی هنر برقراری ارتباط در جهت اطلاع رسانی و آگاهی بخشی به مخاطبان و همچنین زمینه سازی برای دریافت انتظارات و خواسته های مخاطبان برای حرکت در مسیر آن است .به عبارت دیگر روابط عمومی هنر مردم داری است .روابط عمومی تمامی تلاش خود را معطوف تنظیم روابط سازمان و مردم می کند ، هوشمندانه سعی می نماید اهداف و برنامه ی سازمان با اتکاء به اصول اخلاقی و رسالت حرفه ای در قالب کار برنامه ای در جهت تحقق و حفظ منافع سازمان و مردم بکار بندد. وظایف روابط عمومی برقراری ارتباط صحیح و منطقی و اصولی با مخاطبان و همچنین اطلاع رسانی شفاف و روشن و دریافت انتظارات و خواسته های مخاطبان با بکار گیری روش و فنون مختلف می باشد.