ریاست
 
EnAr
ردیف نام عنوان تحصیلات شماره تماس ایمیل شرح وظایف تصویر
1 حدیث سلمانی کارشناس مسئول حوزه ریاست مدیریت اجرایی 33711075-6 dabirkhaneh_riyasat@yahoo.com - تنظیم برنامه جلسات، دیدارها، ماموریتهای رئیس دا...
2 فرزاد سالار حسینی کارشناس دفتر ریاست