دانشکده علوم و فنون دریایی
 
EnAr

نخستین کنفرانس بین المللی اقتصاد دریا پایه

نخستین کنفرانس بین المللی اقتصاد دریا پایه هجدهم و نوزدهم بهمن ماه 1402

نخستین کنفرانس بین المللی اقتصاد دریا پایه (آخرین مهلت ثبت نام و ارسال مقالات پنجم بهمن ماه )

7   0
بازدید امروز: 5    بازدید کل: 2075
captcha