دانشکده فنی و مهندسی
 
EnAr
ردیف نام عنوان تحصیلات شماره تماس ایمیل شرح وظایف تصویر
1 صدیقه السادات فرهمند کارشناس پژوهشی دانشکده فنی و مهندسی 076-33711019-20