دانشکده فنی و مهندسی
 
EnAr
فصلنامه مطالعات کاربردی در مهندسی سازه و ژئوتکنیک فرمت درخواستهای دانشجویی در بازه ثبت نام / حذف و اضافه نیمسال 4021 برنامه کلاسی درس بسندگی زبان دکتری نیمسال اول 1402 نشریات جدید در حوزه علوم مهندسی-دانشگاه فردوسی مشهد برگزاری کارگاه نظم و برنامه ریزی ویژه آماده سازی دانشجویان برای ایام امتحانات برنامه امتحانات دروس عمومی و معارف به تفکیک برگزاری نیمسال دوم 1402-1401(تاریخ امتحانات 03/22 و 1402/03/29) اطلاعیه حذف اضطراری و حذف ترم برگزاری انتخابات انجمن های علمی و کانون های فرهنگی اطلاعیه افزایش سنوات مخصوص دانشجویان پسر اطلاعیه بازه زمانی دریافت نامه کاراموزی برگزاری آزمون جامع گروه مکانیک (نیمسال دوم 1401) تقویم آموزشی نیمسال دوم 1401 ( دانشجویان تحصیلات تکمیلی) تقویم آموزشی نیمسال اول 1403 - 1402 اطلاعیه انتخاب واحد مرحله اول (ثبت نام مقدماتی ) معرفی عنوان درسی " مکتب شهید سلیمانی" به عنوان 2 واحد نظری در قالب درس عمومی اختیاری از نیمسالهای آتی تقویم اموزشی نیمسال دوم 1402-1401 تغییر زمان درس تاریخ تحلیلی صدر اسلام گروههای درسی 2،4،6،8،12 تقویم آموزشی نیمسال اول 1402 - 1401 تقویم آموزشی نیمسال دوم 1401 - 1400
0

دانشجو

0

اعضای هیات علمی

0

مقالات

0

آزمایشگاه

0

کتاب چاپ شده

0

اختراعات

0

طرح پژوهشی

0

کارشناسان