دانشکده فنی و مهندسی
 
EnAr

در حال حاضر، گروه برق و کامپیوتر دانشگاه هرمزگان در 5 رشته مقطع کارشناسی و 3 رشته مقطع کارشناسی ارشد در خدمت دانشجویان می باشد:

  • کارشناسی مهندسی برق الکترونیک
  • کارشناسی مهندسی برق کنترل
  • کارشناسی مهندسی برق مخابرات
  • کارشناسی مهندسی برق قدرت
  • کارشناسی مهندسی کامپیوتر
  • کارشناسی ارشد مهندسی برق سیستم های الکترونیک دیجیتال
  • کارشناسی ارشد مهندسی برق کنترل
  • کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر هوش مصنوعی و رباتیکز
6   6
بازدید امروز: 9    بازدید کل: 3730