دانشکده فنی و مهندسی
 
EnAr
  • بهبود امکانات آزمایشگاهی تحقیقات ساحلی
  • بررسی آزمایشگاهی تأثیر احداث بنادر و موج شکن جدید در خط ساحلی بندرعباس
  • ثبت اثرات اندازه در سازه های نانو/ریز با استفاده از تئوری های پیوسته افزوده
  • رفتار کلی دینامیک الیاف/ کامپوزیت های تقویت شده با ذرات
4   1
بازدید امروز: 10    بازدید کل: 5069