دانشکده فنی و مهندسی
 
EnAr
  • ایجاد تعامل قوی با صنایع استان به ویژه صنایع دریایی و بندری به منظور گسترش آنها
  • بهبود عملکرد فرآیندهای صنعتی و لجستیکی استان و منطقه
0   0
بازدید امروز: 3    بازدید کل: 1373