دانشکده فنی و مهندسی
 
EnAr
  • نمک زدایی
  • پیل سوختی
  • دینامیک سیالات محاسباتی (CFD)
  • جریان چند فازی
  • طراحی و ساخت به کمک کامپیوتر - CAD/CAM
  • جوشکاری حالت جامد
  • تغییر شکل شدید پلاستیک
3   3
بازدید امروز: 1    بازدید کل: 4193