دانشکده فنی و مهندسی
 
EnAr
  • نمک زدایی
  • پیل سوختی
  • دینامیک سیالات محاسباتی (CFD)
  • جریان چند فازی
  • طراحی و ساخت به کمک کامپیوتر - CAD/CAM
  • جوشکاری حالت جامد
  • تغییر شکل شدید پلاستیک
2   2
بازدید امروز: 9    بازدید کل: 2706